Wat willen we bereiken?

We streven naar een transparant en solide financieel beleid. Hieronder verstaan we een meerjarenbegroting waarin de structurele lasten gedekt worden uit structurele baten en risico's kunnen worden opgevangen. We zijn daarbij terughoudend met het verhogen van de lokale lasten.

Doelstellingen