Activiteiten

Indien (financiële) ontwikkelingen de begroting uit evenwicht dreigen te brengen, nemen we bij de kadernota (beleids)maatregelen om dit effect te neutraliseren. Een bijzonderheid voor het komende jaar is dat in het licht van de komende verkiezingen de kadernota beleidsarm zal zijn. Anderzijds kunnen de doordecentralisatie onderwijshuisvesting, heroverweging aandeelhouderschap Eneco NV en ontwikkelingen in het sociaal domein een grote financiële impact hebben en vragen om maatregelen. Een nieuw college zal de financiële strategie hierop moeten bijstellen en bekrachtigen in een nieuw 'bestuursakkoord' en de Begroting 2019.