Activiteiten

Meer dan de helft van de Dordtse uitgaven verloopt via Gemeenschappelijke regelingen. Wij werken op veel verschillende manieren en op veel verschillende niveaus (lokaal, Drechtsteden, Zuid-Holland Zuid) samen. Samenwerking is geen doel op zich; het streven is steeds om de Dordtse maatschappelijke opgave(n) zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren.