Wat willen we bereiken?

Samen maken we de stad. De manier waarop inwoners, ondernemers en instellingen met elkaar samenwerken, is steeds meer bepalend voor wat we met elkaar kunnen bereiken. Als gemeente maken we voor elke opgave steeds bewust de afweging welke schaalgrootte (lokaal, Drechtsteden, Zuid-Holland Zuid) effectief en efficiënt is en welke rol we als centrumstad kunnen/moeten spelen. Onder de noemer Dordt aan Zet faciliteren we als gemeente initiatiefnemers, soms ook Stadmakers genoemd, die met hun initiatief bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke opgaven.

Doelstellingen