Wat mag het kosten?

De lasten betreffen de uitgaven voor de (ondersteuning van) raad en het college van Burgemeester & Wethouders. Er wordt een bijdrage verstrekt aan de GR Drechtsteden voor de ondersteuning van het regionale Bestuur, bureau Drechtsteden en de uitvoering van het regionale meerjarenprogramma (RMJP). Tot slot zijn de uitvoeringslasten van verkiezingen en bijdragen voor internationale samenwerking opgenomen.

In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves.
In het cirkeldiagram hiernaast wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.

Totaal Bestuur & Samenwerking

Totaal

€ 7.910.640

100,0%

Totaal programma Bestuur & Samenwerking

  • Lasten
  • Baten
Bedragen x € 1000
OnderwerpBegroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten382183838
Lasten7.9117.8487.1547.368
Saldo-7.873-7.631-7.116-7.331
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Mutaties reserves
Totaal programma-7.873-7.631-7.116-7.331