Wat zijn de indicatoren?

De indicatoren voor dit programma zijn vastgesteld bij de start van deze bestuursperiode (2014). Dit geldt ook voor de nul- en streefwaarden. Uitgangspunt is om indicatoren en nul- en streefwaarden alleen bij de Tussenbalans (zie bijlage 1) aan te passen.

Toelichting bij de indicatoren 1 en 3: De scores op deze indicator zijn geen rapportcijfers. De scores zijn antwoorden op stellingen die zijn omgerekend naar gemiddelde scores (volgens de voormalige richtlijnen van www.waarstaatjegemeente.nl). Hierbij hanteren we de volgende waarden: helemaal mee eens: 10, mee eens: 8, neutraal: 6, niet mee eens: 4, helemaal niet mee eens: 2. Als stellingen negatief geformuleerd zijn, dan zijn bij deze stellingen de waarden omgedraaid (helemaal mee eens: 2, helemaal niet mee eens: 10). Veel mensen hebben echter geen mening over deze onderwerpen en nemen een neutrale stelling in, waardoor de variatie aan scores zich vaak tussen 5,5 en 6,5 bevindt. Heel hoge of lage scores komen weinig voor.

Toelichting bij indicator 3: Dordrecht wijkt met deze score niet af van het Nederlands gemiddelde voor samenwerking met inwoners (5,97), gebaseerd op het gemiddelde voor samenwerking met burgers en organisaties en de mate waarin zij betrokken worden bij de totstandkoming en uitvoering van beleid.

Kengetal

0-waarde 

Actuele waarde (2017)

Streefwaarde (2018)

1 Oordeel inwoners over betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen1

5,6 (2013)

5,6

6,1

2 Oordeel inwoners over Stadsbestuur2

6,5 (2013)

6,5

6,7

3 Oordeel inwoners over ruimte voor eigen initiatief3

6,0 (2015)

5,9

6,3

  1. Bron: Monitor communicatie en bestuur. Vraag luidt: burgers worden voldoende betrokken bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen, antwoorden door middel van vijfpuntsschaal.
  2. Bron: Monitor communicatie en bestuur. Vraagt luidt: welk rapportcijfer geeft u voor het gemeentebestuur?
  3. Bron: burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl (toekomst: monitor communicatie en bestuur en monitor ondernemingsklimaat). Vraag luidt: burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren, antwoorden door middel van vijfpuntsschaal.