Activiteiten

Inwoners voelen zich meer betrokken en verantwoordelijk voor wat er in hun wijk gebeurt, als zij zelf (mede) vorm kunnen geven aan taken op het gebied van leefbaarheid (onder andere schoon, heel en veilig) en zorg voor elkaar. Dit uitgangspunt vormt de rode draad door de activiteiten.