Activiteiten

Door bestuurlijke innovatie (Nieuw Dordts Peil), technische innovatie (datasturing) en het aantrekken van innovatie ondernemers (Smart City) ontstaan meer mogelijkheden en ruimte voor initiatieven. De ontwikkeling van het lange termijnperspectief van de stad, Nieuw Dordts Peil (NDP), is een betekenisvol voorbeeld van een andere manier van samenwerken (met de samenleving).