Activiteiten

We stimuleren duurzaam denken en handelen van inwoners en het bedrijfsleven door middel van educatie, recreatie en participatie. Het Duurzaamheidscentrum Weizigt vervult hierin een belangrijke rol als aanjager en bezoekerscentrum voor educatieve en informatieve activiteiten.