Activiteiten

We werken samen met bewoners en partners aan een Energieneutraal Dordrecht in 2050. We zetten hiervoor in op een (regionale) energietransitie, met nadruk op het op termijn stoppen van fossiele brandstoffen in de gebouwde omgeving en op een vermindering van de energievraag. Daarnaast richten we ons op een vermeerdering van het aandeel duurzame energie, bijvoorbeeld met zonneparken en windmolens.