Activiteiten

Om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van Dordrecht op peil te houden en verder te verbeteren ontplooien wij activiteiten gericht op deelterreinen waar Dordtenaren dagelijks mee te maken hebben zoals afval, geluid en lucht. Maar ook het vinden van een goede balans tussen de groei- en ontwikkelmogelijkheden van de stad in relatie tot milieukwaliteit krijgt onze aandacht, waarbij we activiteiten ontplooien op gebied van bodem- en groenkwaliteit en veiligheid.