Activiteiten

Wij hebben onze handtekening gezet onder de landelijke Algemene Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie. Hiermee onderschrijven we het doel om in 2020 klimaatadaptatie integraal onderdeel te laten zijn van ons beleid en handelen. Daarnaast onderschrijven we het doel van deze verklaring om in 2050 bestendig te zijn tegen optredende klimaatveranderingen, waarbij we zelf de ambitie hebben dit al in 2030 te zijn. Om deze doelen te bereiken zetten we in op innovatieve samenwerkingsvormen (onder andere via City Deals als Klimaatadaptatie en Waarden van Groen en Blauw in de Stad) om het ecosysteem en de zelfredzaamheid van de stad te versterken.