Wat mag het kosten?

De lasten bestaan uit de exploitatie van de Dordtse Musea, subsidies aan culturele instellingen, waaronder Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland Zuid, Kunstmin, Bibelot en Onderwijsmuseum en subsidies aan organisatoren van evenementen en verenigingen. Ook zijn de uitgaven voor Sport en Recreatie opgenomen, waaronder bijdragen voor de exploitatie van sporthallen en zwembaden en de ondersteuning van sportverenigingen. De kosten van beheer en exploitatie van havens en markten, economische promotie en -innovatie en ondersteuning ondernemers vallen ook onder dit programma. Incidentele uitgaven betreffen het programma levendige Binnenstad, Mijlpalen en 400 jaar Synode. De bijdragen aan GR-en betreft onder andere een bijdrage aan de Bibliotheek, het Parkschap Nationale Park Biesbosch en Dordrecht Marketing.
De baten bestaan met name uit bijdrage van sportverenigingen en verhuur van sportaccommodaties, entreegelden musea en havengelden.

In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves.
In het cirkeldiagram hiernaast wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.

Totaal Economie, Sport & Cultuur

Totaal

€ 37.685.998

100,0%

Totaal programma Economie, Sport & Cultuur

  • Lasten
  • Baten
Bedragen x € 1000
OnderwerpBegroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten6.7836.7856.7116.711
Lasten37.68635.99036.62135.553
Saldo-30.903-29.204-29.910-28.843
Toevoeging reserves2.150
Onttrekking reserves7.2143.8684.1372.983
Mutaties reserves5.0643.8684.1372.983
Totaal programma-25.839-25.336-25.773-25.860