Riolering

De wet 'Verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken' verplicht gemeenten te beschikken over een verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). In 2015 is het huidige GRP VI (2016-2020) opgesteld en door de raad vastgesteld.

Kerncijfers
Dordrecht heeft ca. 690 km riolering (vrijverval riolering, persleidingen, duikers).

Beheer en onderhoud van het areaal
Ieder jaar wordt invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht inzake een doelmatige inzameling en transport van afvalwater. Er zijn hierbij geen onderhoudsachterstanden. Alle noodzakelijke werkzaamheden zijn ingepland of in uitvoering. Bij extreme weersomstandigheden is op enkele locaties in de stad sprake van overlast. Dit is niet te voorkomen met aanpassingen aan het rioolstelsel. Het rioolstelsel is onderzocht op het hydraulisch functioneren. De conclusie is dat het rioolstelsel zodanig robuust is dat geen bijzondere maatregelen nodig zijn.

Wat gaan we doen in 2018?

  • Rioolvervanging: Kromme Elleboog (128 m), Lindelaan en omgeving (667 m), Gorterstraat/Merodestraat (391 m), Assumburg (628 m), Halleyweg (233 m), Zuidhoven (1.464 m), Goeman Borgesius-plantsoen (315 m).
  • Van binnenuit repareren (relining): Dillenburgstraat (62 m).
  • Deelrenovaties door de gehele stad.
  • Reiniging en inspectie: circa 20 km waarvan locaties nog te bepalen.
  • Gemalen onderhoudswerkzaamheden: vervangen van dakbedekking, leidingwerk, pompen en besturing op de volgende locaties: Amstelwijck, Stadspolders, Krommedijk, Pelserbrug, Jeugddorp, Groene Zoom, Kilweg, Hellingen, Dubbeldamseweg Zuid, Baanhoekweg, 1e en 2e Jachthaven, Wantijpark, Robijn, Veerplaat, Karel Lotsyweg, Kilweg spoor.