Constructies

Onder de noemer ‘constructies’ vallen bruggen, tunnels en viaducten, dam- en keerwanden, duikers en fonteinen. Het jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd volgens het onderhoudsplan van het beheersysteem ‘KUBIS’. Het groot onderhoud wordt uitgevoerd in het kader van de meerjaren- investeringsplanning.

Kerncijfers

Aantal

Aantal

Vaste bruggen

261

Fonteinen

10

Beweegbare bruggen

11

Keermuren

75

Constructieve duikers

89

Trappen en hekwerken

501

Tunnels

21

Kunstwerken

112

Viaducten

7

Overig

292

Damwanden

81

Beheer en onderhoud van het areaal
Het areaal is goed op orde. De staat van onderhoud van het areaal is uit te drukken in een veiligheidsurgentie en een economische urgentie tot onderhoud. Aan elke schade of gebrek van een constructie is daarvoor een urgentiewaarde toegekend in het beheersysteem. Deze urgenties worden weergegeven met een cijfer die varieert van 1 tot en met 5. Het cijfer 1 geeft aan dat aan de constructie de komende 5 jaar geen onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. En het cijfer 5 betekent dat er direct maatregelen moeten worden genomen. Het algemeen gemiddelde in Dordrecht op veiligheid ligt op 1,9. En het algemeen gemiddelde van de economische urgentie ligt op 2,1. Dit betekent dat het areaal goed op orde is.

Wat gaan we doen in 2018?

 • In stand houden van alle objecten die zijn opgenomen in het beheersysteem KUBIS: alle objecten moeten schoon, heel en veilig zijn.
 • Invoering assetmanagement.
 • Verwijderen graffiti in tunnels en op bruggen en viaducten.
 • Schadeherstel.
 • Vernieuwen brug Dubbeldamseweg Zuid.
 • Vervangen rolbascules en pennenbanen Engelenburgerbrug.
 • Vervangen van 3 stuks wijkbruggen.
 • Vervangen van houten damwanden aan de Vest (circa 32 m), Buitenrust (circa 10 m).
 • Vernieuwen van de laatste serie van twee remmingwerken van de fietsbrug over het Wantij Conservering tunnel Krispijn.
 • Conservering Prins Hendrikbrug en Engelenburgerbrug.
 • Reparatie brug Rijksstraatweg.
 • Uitvoering van de vernieuwing van de brugbesturing.