Groen

Het groen speelt een belangrijke rol bij een positieve beleving van de stad. Met name in de binnenstad is het van groot belang dat de onderhoudskwaliteit van hoog niveau is. Het groenonderhoud van een aantal objecten in het Centrum, het Wantijpark en het specialistische boomonderhoud gebeurt door eigen medewerkers. Het groenonderhoud buiten het Centrum vindt plaats door aannemers en onze maatschappelijke partners (particuliere ondernemers en sociale werkvoorziening). Groot projectmatig onderhoud wordt gepland via het meerjarenonderhoudsprogramma. Dit gebeurt bijna altijd in combinatieprojecten met overige disciplines in de openbare ruimte, waarvan ‘wegen’ en ‘riolering’ de belangrijkste zijn.

Kerncijfers

Soort

2015

2016

2017

Aantal bomen

44.500

44.500

44.500

stuks

Oppervlak bossen en struwelen

852.000

849.000

958.000

m2

Oppervlak heesters en bodembedekkers

437.000

436.000

482.000

m2

Oppervlak sierbeplanting

21.500

21.500

22.000

m2

Lengte hagen

42.500

43.000

44.000

m

Oppervlak intensief gras

1.391.000

1.398.000

1.439.000

m2

Oppervlak extensief gras

2.735.000

2.728.000

2.670.000

m2

Oppervlak water

1.469.000

1.471.000

1.514.000

m2

Beheer en onderhoud van het areaal
De staat van onderhoud van het groen-areaal wordt wekelijks stadsbreed gemonitord. Er zijn gemiddeld over het jaar nauwelijks tot geen onderhoudsachterstanden. In zeker 95% van de gemeten gevallen voldoet het groenonderhoud aan de gestelde eisen (hoogste A-niveau voor de Binnenstad en B-niveau voor de rest van de stad).

Ook het regulier onderhoud van het bomenbestand is op orde. De bomen staan er over het algemeen (ook landelijk gezien) nog steeds goed bij. Wel is aandacht voor boomziekten en –aantastingen onveranderd zeer noodzakelijk. Dordrecht werkt onder andere mee aan landelijke onderzoeken naar de bestrijding van de kastanjebloedingsziekte en de essentaksterfte. De laatste stand van zaken is dat beide ziekten verontrustend toenemen. Dat is vooral voor de essen een groot risico want 16% van het bomenbestand in Dordrecht bestaat uit deze boomsoort. Bij een verdergaande aantasting kunnen grote gaten in het Dordtse bomenbestand ontstaan. De iep- en de zogeheten watermerkziekte zijn op dit moment stabiel. Dat geldt ook voor massaria bij platanenbomen.

Wat gaan we doen in 2018?

  • Groenonderhoud binnen de vastgestelde beleidsafspraken.
  • Groenrenovaties en projecten in het meerjarenonderhoudsprogramma.
  • Bestrijding van en het anticiperen in onderzoek naar boomziekten.
  • Experimenteren met en bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot boomziekten en -aantastingen.
  • Verdere implementatie van het (integraal) beheersysteem.
  • Opstellen en aanbesteden van de meerjarige integrale onderhoudsbestekken van Dubbeldam, Krispijn en Staart/Reeland.
  • Verder met (implementatie van) assetmanagement voor groen en bomen.