Havens

Het onderhoud van de havenvoorzieningen wordt conform het Meerjarenonderhoudsplan 2009–2019 uitgevoerd. Het areaal in het havengebied bestaat onder andere uit kademuren, steenglooiingen, steenbestortingen, scheepvaartverkeerstekens, afmeervoorzieningen (steigers, palen, pontons en remmingwerken) en waterbodems.

Kerncijfers

Waterbodems (onderhoudsbaggeren)

ca. 1,2 miljoen m2

Kademuren

ca. 5,5 km

Oeverconstructies (steenglooiing en bestorting)

ca. 30 km

Steigers

ca. 350 m

Vloeipalen

ca. 750 st

Scheepvaartverkeerstekens

ca. 50 st

Watertrappen (staal)

ca. 300 st

Walbolders

ca. 150 st

Beheer en onderhoud van het areaal
Alle havenvoorzieningen in Dordrecht, de historische kades in het bijzonder, worden regelmatig gemeten en geïnspecteerd. Uit deze bewaking is gebleken dat een aantal kades aan het verzakken zijn en scheuren vertonen. 85% van de kademuren is in goede staat, maar 15% is toe aan groot onderhoud of vervanging. Vanwege deze toenemende zorg is gestart om enkele kades zeer grondig te inspecteren en constructief te toetsen. Daaruit bleek dat de stabiliteit en kwaliteit bij verschillende kades extra aandacht nodig heeft. De onderhoudstoestand van het areaal kan als volgt worden weergegeven.

Staat van onderhoud van het areaal

Op orde

Kademuren

80-85%

Steenglooiingen

90-95%

Steenbestortingen

90%

Scheepvaartverkeerstekens

95%

Afmeervoorzieningen

90%

Waterbodems

95%

Wat gaan we doen in 2018?

  • Groot onderhoud kademuur aan de Korte Gelderse Kade en de Engelerburgerkade is aanbesteed en de uitvoering zal starten in 2017 en nog doorlopen in 2018.
  • Risico-inventarisatie kademuren is grotendeels afgerond en aan de hand van de geconstateerde schades een prioriteiten planning zal gemaakt worden.
  • Onderhoudspeilingen.
  • Uitvoeren onderhoud aan steenglooiing langs het Wantij.
  • Maatregelen ter voorkoming van uitspoeling.
  • Schilderen paalkoppen in binnenstad.
  • Vervangen vloedpalen in diverse havens niet exact locatie gebonden.
  • Reparatie van gebruiksschade.