Verkeersregelinstallaties

Het doel van de verkeersregelinstallaties is het waarborgen van de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer. VRI's zijn onderdeel van het wegennetwerk van de gemeente Dordrecht en zijn afgelopen decennia ontwikkeld tot complexe computersystemen. Moderne VRI's zijn tot veel meer in staat dan enkel het aan- en uitschakelen van groene, gele en rode lampen en worden nu gezien als een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van een veilige doorstroming van verkeer. Behalve op het Dordtse wegennet spelen deze installaties ook een belangrijke rol bij regionale en aangrenzende rijkswegen. Met het aanschaffen van een aanvullende module bij het kwaliteitssysteem alsmede het implementeren van een assetmanagementsysteem, worden de doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid en de kwaliteit van ieder kruispunt in Dordrecht nu op gedegen wijze gemonitord, gemeten en gerapporteerd.

Aantal VRI's

Leeftijdsgroep

Categorie

Percentage

25

tot 7 jaar

Uitstekend

53%

4

7 tot 10 jaar

Goed

9%

8

11 tot 15 jaar

Basis

17%

10

15 jaar en langer

Sober

21%

47

100%

Beheer en onderhoud van het areaal
Op het basisniveau wordt er vanuit gegaan dat de verkeersregelinstallatie ‘normaal/sober’ wordt onderhouden en dat de regelautomaat na vijftien tot twintig jaar wordt vervangen. Na deze periode zijn de automaten te gevoelig voor storingen. Ook zijn voor oude automaten niet altijd meer de benodigde reserve-onderdelen beschikbaar.

Wat gaan we doen in 2018?

  • Uitvoeren 1e lijn preventief onderhoud op 27 VRI’s.
  • Uitvoeren 2e lijn preventief onderhoud op 27 VRI’s.
  • VRI-masten schilderen (in combinatie met OV-masten).
  • Aanbesteding 1e lijns onderhoud verkeersregelinstallaties.
  • Afronden SLA Sliedrecht en aansluiten van VRI's op de verkeerscentrale.
  • Vervangen VRI’s Oranjelaan "Project Reconstructie Oranjelaan.
  • Vervangen VRI Dordtse Kil III N217- Aquamarijn.