Activiteiten

Niet alle Dordtenaren kunnen volledig zelfstandig wonen. Wij willen dat kwetsbare inwoners in de eigen wijk blijven wonen, zorg en ondersteuning kunnen krijgen en hulpvragen kunnen stellen. Zorgprofessionals bekijken welke zorg en ondersteuning er nodig is. Het doel is dat de kwetsbare Dordtenaar zoveel mogelijk zelfredzaam is en actief deelneemt aan de maatschappij.