Wat zijn de indicatoren?

De indicatoren voor dit programma zijn vastgesteld bij de start van deze bestuursperiode (2014). Dit geldt ook voor de nul- en streefwaarden. Uitgangspunt is om indicatoren en nul- en streefwaarden alleen bij de Tussenbalans (zie bijlage 1) aan te passen.

Kengetal

0-waarde

Actuele waarde

Streefwaarde 2018

1a Alle door de gemeente gesubsidieerde, algemene voorzieningen Wmo zijn doorgelicht 

0% (2013)

50% (2016)

100%

1b Aandeel inwoners dat mantelzorg verleent 

24% (2013)¹

27% (2017)

26%

1c Aantal geregistreerde mantelzorgers

1.200 (2016)²

2.139 (eind 2016)

2.600

1d Aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk doet 

30%* (2013)

34% (2017)

34%

2 Groei mate van zelfredzaamheid blijkende uit scores matrix³

81% (2016)²

81% (2016)

80%

3a Rapportcijfer leefbaarheid in de buurt 

7,1 (2012)

7,2 (2016)

7,1

3b Aandeel bewoners dat veel overlast ervaart van rondhangende jongeren

8,5% (2012)

7,6% (2016)

8,5%

  1. Deze scores uit de Monitor Sociaal zijn eerder onjuist vermeld en in deze begroting gecorrigeerd.
  2. Er is geen 0-waarde per 2013 beschikbaar. Deze gegevens worden pas vanaf 2016 geregistreerd.
  3. Percentage van de cliënten dat een ondersteuningstraject bij de sociale teams heeft doorlopen en op tenminste een van de onderdelen van de zelfredzaamheidsmatrix gestegen zijn.