Wat mag het kosten?

Zo'n 75% van de lasten betreft de doorbetaling van de, via de Algemene Uitkering, van het Rijk ontvangen middelen aan de GRD (Sociale Dienst Drechtsteden), voor de uitvoering van Beschermd Wonen en een groot deel van de WMO. Voor Beschermd Wonen is Dordrecht "centrumgemeente" en betreft het middelen voor de hele regio. Daarnaast worden voor de uitvoering van de lokale WMO-onderdelen subsidies verstrekt aan een aantal maatschappelijke organisaties.
De baten betreffen met name de eigen bijdrage voor beschermd wonen.

In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves.
In het cirkeldiagram hiernaast wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.

Totaal Zorg & Ondersteuning

Totaal

€ 84.438.940

100,0%

Totaal programma Zorg & Ondersteuning

  • Lasten
  • Baten
Bedragen x € 1000
OnderwerpBegroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten2.0402.0402.0402.040
Lasten84.43985.50186.02685.979
Saldo-82.399-83.461-83.986-83.939
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves192121212
Mutaties reserves192121212
Totaal programma-82.207-83.449-83.974-83.927