Wat willen we bereiken?

We willen dat inwoners, ook als ze zorg en ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen in plaats van naar een zorginstelling gaan. Uitgangspunt is dat Dordtenaren elkaar helpen om dat mogelijk te maken. Als het nodig is kan aanvullend professionele zorg of ondersteuning ingezet worden. Omdat we veel van onze inwoners vragen, investeren we in laagdrempelige ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers en initiatieven van en voor bewoners in de wijk. In de opgaven Elkaar Helpen, Sterke basis in de Wijk en Thuis in de Wijk (onderdelen van de Sociale Ontwikkelagenda) hebben we deze aanpak uitgewerkt.

Doelstellingen