Activiteiten

Als we afhankelijkheid van Dordtse inwoners van professionele zorg en ondersteuning willen verminderen is het van belang dat:

  • er voldoende niet-professionele zorg (vrijwilligerswerk en mantelzorg) beschikbaar is.
  • degene die hulp vraagt en degene die de hulp kan en wil bieden elkaar ontmoeten.
  • Dordtenaren zich door hun eigen omgeving en de samenleving gewaardeerd voelen als ze een ander helpen.