Activiteiten

Wij willen dat iedere Dordtenaar de mogelijkheid heeft om te sporten. Het gaat hierbij om meedoen, maar ook om het beleven van sport en een bijdrage leveren aan sport, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Mensen met talent in sport krijgen de ruimte om zich maximaal te ontplooien en evenementen bieden we een podium.