Activiteiten

Het regionale (GRD) beleid is leidend op het gebied van de arbeidsmarkt. Daarbij staat de vraag van werkgevers centraal. Een arbeidsmarkt die goed functioneert draagt bij aan economische groei en nieuwe bedrijvigheid. Dit stimuleren we door de beroepsbevolking beter toe te rusten op huidige en toekomstige banen. En door een betere aansluiting van het MBO en hoger onderwijs op de behoefte van de werkgevers.