Wat zijn de indicatoren?

De indicatoren voor dit programma zijn vastgesteld bij de start van deze bestuursperiode (2014). Dit geldt ook voor de nul- en streefwaarden. Uitgangspunt is om indicatoren en nul- en streefwaarden alleen bij de Tussenbalans aan te passen.

Kengetal

0-waarde

Actuele waarde

Streefwaarde 2018

Binnenstad (incl. Stadswerven en Schil)

o    ontwikkeling aantal toeristische bezoeken/ bezoekers t.o.v. benchmarkgemiddelde, uitgesplitst naar:

  • index bezoeken t.o.v. 7 andere historische gemeenten
  • index bezoekers, idem

95 (2013)

90 (2013)

125 (2016)

100 (2016) 

103

103

o    ontwikkeling aantal commerciële functies (detailhandel, horeca, etc.) in binnenstad naar sector t.o.v. benchmarkgemiddelde 

Dordrecht 713, benchmark 674 (oktober 2015)

Dordrecht 696, benchmark 672 (augustus 2016)

700

Arbeidsmarktbeleid

o    aantal studenten op WO, HBO en MBO niveau, gericht op de regionale arbeidsmarkt

n.v.t.

n.v.t.

Toename met 5% 

o    aantal plekken aan de onderkant van de arbeidsmarkt

Zie programma Werk en Inkomen

Zie programma Werk en Inkomen

Zie programma Werk en Inkomen

Economie

o    tevredenheid ondernemers over het ondernemingsklimaat

5,9 (2014)¹

5,9 (2016)²

6,8

Recreatie

o    dagrecreatie in de Drechtsteden per hoofd van de bevolking t.o.v. landelijk gemiddelde

Dordrecht 57, landelijk 153 (2011)

Dordrecht 57, landelijk 153 (2011)⁴

60

Cultuur

o    aantal bezoekers culturele voorzieningen³

270.000 (2014)

286.300 (2016)

329.000 (2018)

  1. Deze score uit de Peiling Ondernemingsklimaat 2014 is eerder onjuist vermeld en in deze begroting gecorrigeerd.
  2. Deze score komt uit de Peiling Ondernemingsklimaat 2016. Score referentiegemeenten (n=27): 6.0. Score totale benchmark (n=27): 6.0.
  3. Deze waarde bestaat uit een optelling van bezoekersaantallen van: Dordrechts Museum/Huis van Gijn (185.000), Kunstmin (33.000; Energiehuis + Schouwburg; laatste zeer onvolledige jaar in verband met verbouwing; heropening vanaf 1 november), Bibelot (52.000). Aantallen zijn exclusief de bezoekers van The Movies.
  4. In tegenstelling tot bij de Begroting 2017 aangegeven, zijn er geen cijfers over 2015 omdat het onderzoek 'Economische betekenis van toerisme en recreatie in Zuid-Holland Zuid' uitgevoerd door ZKA Consultants & Planners niet is herhaald.