Activiteiten

We zetten ons in voor een sterk opvoednetwerk: met vrijwilligers (buren, sporttrainer, et cetera) als basis en waar nodig een formeel netwerk van professionals (bijvoorbeeld sociaal wijkteam, school, huisarts) als extra ondersteuning. In Dordrecht zijn de sociale teams en jeugdteams samen gegaan tot het sociaal wijkteam, waar Dordtenaren naar binnen kunnen lopen met vragen en ideeën. Ouders en vrijwilligers moeten weten waar zij terecht kunnen met hun opvoedvragen en –problemen, zodat problemen in een vroeg stadium gesignaleerd en aangepakt worden. Ook willen we dat professionals elkaar (nog) beter weten te vinden.