Wat willen we bereiken?

We willen dat de Dordtse jeugd veilig en gezond kan opgroeien en zich kansrijk kan ontwikkelen. We werken aan een sterk opvoednetwerk in de stad, zodat ouders/verzorgers, vrijwilligers en professionals elkaar snel kunnen vinden om zo problemen bij de jeugd tijdig te signaleren en aan te pakken. We sluiten aan bij de gedachte: mensen helpen elkaar in hun eigen netwerk waar mogelijk, zo nodig ondersteund door professionals. Hiervoor is het noodzakelijk dat de jeugdhulp verder transformeert. In dit kader (en in een context met grote financiële druk) gaan we strakker sturen op inzicht en resultaten, zodat we goed onderbouwde keuzes kunnen maken in het proces van transformatie.

Doelstellingen