Activiteiten

Om de waardering van sociale veiligheid op het huidige, hoge niveau te houden pakken wij overlast aan. Dit doen wij met onze samenwerkingspartners zoals het Openbaar Ministerie (OM), politie, woningcorporaties en de belastingdienst. Wij treden op tegen overlast van coffeeshops en horeca. Het handhavingsteam met onder andere politie, de belastingdienst en de Sociale Dienst Drechtsteden (GRD) zetten wij in voor overlastgevende (jeugd)groepen.