Wat mag het kosten?

De lasten bestaan voor zo'n 75% uit een bijdrage aan de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor crisis- en rampenbestrijding en regionale brandweerzorg. De overige middelen hebben betrekking op activiteiten op het gebied van een veilige woon- en leefomgeving, cameratoezicht, toezicht & handhaving, ondermijning, regionale veiligheidsprojecten, Veiligheidshuis en een bijdrage aan de GR DG&J voor het Jeugd Preventie Team.
De baten betreffen regionale bijdragen voor Toezicht en het regionaal veiligheidshuis.

In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves.
In het cirkeldiagram hiernaast wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.

Totaal Veiligheid

Totaal

€ 15.760.499

100,0%

Totaal programma Veiligheid

  • Lasten
  • Baten
Bedragen x € 1000
OnderwerpBegroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten978978978978
Lasten15.76015.03314.98714.941
Saldo-14.782-14.055-14.009-13.963
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves19510034
Mutaties reserves19510034
Totaal programma-14.587-13.955-14.006-13.959