Activiteiten

Om de waardering van veiligheid op het huidige, hoge niveau te handhaven werken wij aan een veilige stad. Wij werken aan fysieke veiligheid, zoals brandveiligheid, verkeersveiligheid, crisisbestrijding en een veilige ontmanteling van explosieven. Wij zetten in op de aanpak van ondermijning. Ondermijnende activiteiten zijn zwaardere, georganiseerde vormen van criminaliteit die niet of nauwelijks zichtbaar zijn en het gezag ondermijnen. Ook werken wij aan de sociale veiligheid om onder andere maatschappelijke onrust, waar mogelijk, te voorkomen.