Wat willen we bereiken?

Wij werken aan een veilig Dordrecht. Wij werken daarbij samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de veiligheidspartners. Om de stad voor inwoners, ondernemers en bezoekers aantrekkelijk te houden, is het ook belangrijk dat zij zich veilig voelen. Om het veiligheidsgevoel positief te beïnvloeden pakken wij de gesignaleerde criminaliteit en overlast aan.

Doelstellingen