Wat zijn de indicatoren?

De indicatoren voor dit programma zijn vastgesteld bij de start van deze bestuursperiode (2014). Dit geldt ook voor de nul- en streefwaarden. Uitgangspunt is om indicatoren en nul- en streefwaarden alleen bij de Tussenbalans (zie bijlage 1) aan te passen.

Kengetal

0-waarde (2013)

Actuele waarde

Streefwaarde 2018

Kengetallen dienstverlening algemeen
Bron: Mozaiek Informatie Zaaksysteem

% van de klachten dat binnen zes weken (de wettelijke termijn) is afgehandeld. 

83,1% binnen 6 weken

88% binnen 6 weken¹

95% binnen 6 weken

% van de klachten dat binnen twee weken is afgehandeld (voor de indiener redelijke termijn). 

ca. 34% binnen twee weken

12% binnen twee weken¹

> 50% binnen twee weken

Kengetallen voor dienstverlening aan ondernemers
Bron: Peiling OndernemingsKlimaat (POK)

Rapportcijfer voor de bereikbaarheid van de gemeente volgens ondernemers. Dit rapportcijfer wordt samengesteld uit de beoordeling van:
a) Vindbaarheid van juiste loket/persoon,
b) Openingstijden ondernemersloket en
c) Telefonische bereikbaarheid juiste personen.

6,1
(6,2 = landelijk gemiddelde) (2014)²

6,4
 (6,3 = landelijk gemiddelde) (2016) 

≥ landelijk gemiddelde 

% van de ondernemers dat het eens is met de stelling: Informatie over gemeentelijke producten en diensten is makkelijk vindbaar via het web. 

36%
(24% = landelijk gemiddelde) (2014)

21%
(28% = landelijk gemiddelde) 
(2016)

70%

Rapportcijfer voor de dienstverlening rondom vergunningsaanvragen volgens ondernemers. Samengesteld uit de beoordeling van:
a) Tijdsduur van indiening aanvraag tot het besluit
b) Interne afstemming van de gemeente tussen afdelingen bij vergunningaanvraag
c) Communicatie met bedrijven/instellingen

5,4
(5,5 = landelijk gemiddelde) (2014)²

4,6
(5,4 = landelijk gemiddelde) (2016)

≥ landelijk gemiddelde 

Kengetallen voor dienstverlening aan inwoners
Bron: KCM Survey voor Dienstverlening Drechtsteden

Rapportcijfer voor de waardering van de inwoner voor het persoonlijk contact via:

  • Balie
  • Telefoon

8,1 (2016)
7,3 (2016)

8,0 (1e helft 2017)
8,0 (1e helft 2017)

8,0
8,0

Waardering van de inwoners over de online dienstverlening

6,6 (2016)

6,8 (1e helft 2017)

8,0

% van de informatievragen en aanvragen dat digitaal start

44% (2016)

72% (1e helft 2017)³

65%⁴

Bron: Telefoon Kwaliteit Analyse Quality Support

% van de terugbelnotities dat binnen 1 werkdag wordt afgehandeld 

65%

74% (2015)

≥ 90% (NEN-norm)

  1. De inspanningen om meer klachten binnen de wettelijke termijn af te handelen, lijkt vruchten af te werpen (van 83% naar 88% op tijd). Dit geeft een goede basis om in te zetten op een verbetering van de afhandeling van klachten binnen een redelijke termijn.
  2. Deze scores uit de Peiling Ondernemingsklimaat 2014 zijn eerder onjuist vermeld en in deze begroting gecorrigeerd.
  3. Berekend op basis van de drie producten: adreswijziging, afschrift Burgerlijke stand en uittreksel BRP.
  4. Gemeente Dordrecht heeft als ambitie dat in 2020 80% van de informatievragen en aanvragen via het web start. Om deze ambitie waar te kunnen maken moet eind 2018 een percentage van 65% behaald zijn.