Wat willen we bereiken?

We willen een dienstverlenende gemeente zijn. Daaronder verstaan we dat wij goed luisteren naar onze klanten (inwoners en ondernemers) om in te kunnen spelen op hun behoeften. We zijn gastvrij en hartelijk en spreken en schrijven in normale mensentaal (taalniveau B1). We zorgen ervoor dat inwoners en ondernemers zoveel mogelijk zaken snel en eenvoudig via onze website kunnen regelen. En als het nodig is, zoeken we persoonlijk contact via de telefoon of maken we een afspraak. We werken als één organisatie, snel en in één keer goed.

Doelstellingen