Wat zijn de indicatoren?

De indicatoren voor dit programma zijn vastgesteld bij de start van deze bestuursperiode (2014). Dit geldt ook voor de nul- en streefwaarden. Uitgangspunt is om indicatoren en nul- en streefwaarden alleen bij de Tussenbalans aan te passen.

Kengetal

0-waarde (2013)

Actuele waarde (2015)¹

Streefwaarde 2018

Doorstroming op de hoofdwegen in de gemeente (rapportcijfer)

6,5

6,5

6,6

Parkeermogelijkheden in de gemeente

6,1

6,2

6,2

Openbaar vervoer in de gemeente

7,4

7,6

7,5

Fietsvriendelijkheid in de gemeente

6,9

7,2

7,0

Bron: Factsheet Bereikbaarheid Drechtsteden (OCD).

  1. Eind 2017 komen nieuwe, actuele waarden beschikbaar.