Activiteiten

63% van de Dordtse bevolking van 15-74 jaar (de beroepsbevolking) heeft betaald werk. We willen dat dit aandeel toeneemt en de werkloosheid daalt. Op dit moment sluiten het aanbod aan werk en de vraag naar werk nog onvoldoende op elkaar aan. Werkgevers in de Drechtsteden hebben moeite personeel te vinden met de juiste kennis en vaardigheden (zie ook het programma 'Economie, Sport en Cultuur'). Daarnaast wordt het arbeidsvermogen van inwoners niet altijd maximaal benut.