Activiteiten

We nemen als gemeente minder vaak een sturende rol. Wij faciliteren en waarderen initiatieven rond beheer en onderhoud in de stad op verschillende manieren. Uitgangspunt is dat het initiatief daadwerkelijk in de stad ontstaat. Door onze werkwijzen aan te passen maken we het nemen van initiatief in beheer en onderhoud eenvoudig en toegankelijk voor elke Dordtenaar.