Wat willen we bereiken?

Dordrecht is een mooie stad, die er ook in de toekomst goed uit moet blijven zien. De openbare ruimte is schoon, heel en veilig. De gemeente legt hiervoor de basis met gericht, regulier onderhoud en handhaving. Ook inwoners en ondernemers voelen zich betrokken bij het beheren en onderhouden van de stad en dragen hier actief hun steentje aan bij.

Doelstellingen