Wat zijn de indicatoren?

De indicatoren voor dit programma zijn vastgesteld bij de start van deze bestuursperiode (2014). Dit geldt ook voor de nul- en streefwaarden. Uitgangspunt is om indicatoren en nul- en streefwaarden alleen bij de Tussenbalans aan te passen.

Kengetal¹

0-waarde 2013

Actuele waarde

Streefwaarde 2018

Rapportcijfer leefbaarheid

7,1

7,2 (2016)

7,1

Schaalscore fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen

6,2

6,1 (2016)

6,2

Percentage verloedering fysieke woonomgeving

27,7%

26,1% (2016)

27,7%

Percentage zelf het afgelopen jaar actief geweest om de buurt te verbeteren²

20%

24% (2015)

26%

  1. Er is voor gekozen om voor de kengetallen 1 tot en met 3 over te stappen op de metingen van de landelijke Veiligheidsmonitor (waar we voorheen de Omnibusenquête van het OCD gebruikten). Kengetal 4 wordt niet gemeten in de Veiligheidsmonitor.
  2. Deze indicator is bij de 0-meting (2013) gemeten via de Omnibusenquête (aselecte steekproef). In 2015 is dit onderzoek weer uitgevoerd, wat resulteerde in een waarde van 24%. Vanaf 2015 wordt de Omnibusenquête niet meer uitgevoerd. In 2017 is deze indicator via het Bewonerspanel gemeten (waarde 38%), maar omdat dit een heel andere groep mensen betreft zijn deze waarden niet vergelijkbaar.