Weerstandsratio/weerstandsvermogen

De gemeente beschikt over een compleet en gekwantificeerd risicoprofiel. Tot het weerstandsvermogen rekenen we slechts een beperkt aantal componenten (algemene reserve stad/grondbedrijf en de post onvoorzien). De overige reserves nemen we hierbij niet mee. Het risicoprofiel na simulatie in Naris kent een omvang van € 22,8 miljoen. Daartegenover staat een weerstandsvermogen ter hoogte van € 23,3 miljoen. Dit resulteert in een weerstandsratio van 1,0. Hiermee voldoet de ratio weer aan de minimale met de raad afgesproken eis.

Met een weerstandsratio van 1,0 zijn we in staat om de gekwantificeerde risico's op te vangen op het moment dat beheersmaatregelen niet het gewenste effect hebben en risico's zich daadwerkelijk voordoen.