Wat mag het kosten?

Op dit programma zijn de overheadkosten verantwoord. Deze volgen de BBV-definitie en bestaan uit de lasten en baten van: Leidinggevenden primair proces; financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; personeels- en organisatiemanagement (P&O/HRM); inkoop, aanbesteding en contractmanagement; interne- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie; juridische zaken; bestuurszaken en bestuursondersteuning; informatievoorziening en automatisering (ICT); facilitaire zaken en huisvesting; documentatie en informatievoorziening (DIV) en managementondersteuning primair proces.

In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves.
In het cirkeldiagram hiernaast wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.

Totaal Overhead

Totaal

€ 34.879.177

100,0%

Totaal programma Overhead

  • Lasten
  • Baten
Bedragen x € 1000
OnderwerpBegroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten225225225225
Lasten34.87935.60535.32535.039
Saldo-34.654-35.380-35.100-34.815
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Mutaties reserves
Totaal programma-34.654-35.380-35.100-34.815