Algemeen

Het beleid van de gemeente Dordrecht is gericht op een actieve beheersing van risico’s. Door het periodiek uitvoeren van risicoanalyses worden risico’s en beheersmaatregelen niet op een willekeurige, maar op een gestructureerde wijze geïnventariseerd. Hierdoor ontstaat een completer en betrouwbaar beeld van de risico’s. De kans dat risico’s over het hoofd worden gezien wordt hiermee gereduceerd. Wij zijn van mening dat we op het terrein van risicomanagement:

  • een uitgewerkt risicomanagementbeleid hebben dat bestaat uit afspraken over sturing en verantwoording betreffende de belangrijkste risico’s,
  • en daardoor een relatief compleet risicoprofiel kennen waarin de belangrijkste risico’s zijn opgenomen, en waarmee de benodigde omvang van het weerstandsvermogen op een betrouwbare en robuuste wijze wordt bepaald.