Weerstandsvermogen

De ratio van het weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, zetten we af tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio van het weerstandsvermogen. In onderstaande tabel presenteren we de diverse onderdelen.

Specificatie van het verwachte weerstandsvermogen bij Begroting 2018

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad

16,7

14,7

Algemene reserve Grondbedrijf

6,2

9,9

Post onvoorzien

0,4

23,3

22,8*

1,0

* Gezamenlijke simulatie van risico's Stad en Grondbedrijf geeft een lager totaal risicoprofiel doordat de totale hoogte van het risicoprofiel gewogen wordt over een groter aantal risico's.