Beleidsinformatie verbonden partijen

Per verbonden partij ziet u de algemene basisgegevens. Ook kunt u zien wat de actuele ontwikkelingen en de belangrijkste risico’s bij de verbonden partij zijn. Deze beleidsinformatie is ook te ontsluiten via de programma's. Daar ziet u welke verbonden partij mede verantwoordelijk is voor de realisatie van de betreffende doelstelling.