Overzicht projecten

Een project is een eenmalige en eindige taak of activiteit met een concreet gedefinieerd eindresultaat, waarvan de uitvoering zich, in de meeste gevallen, over meerdere jaren uitstrekt. De hiermee genoemde reserveringen zijn bij voorgaande kadernota’s, of bij het vaststellen van de prognose grondbedrijf of MJP’s genomen besluiten om financiële middelen te reserveren voor de uitvoering van een benoemd project. Kredieten zijn formeel door de raad geautoriseerde en beschikbaar gestelde budgetten (vanuit de reserveringen dus) ten behoeve van de voorbereiding en/of uitvoering van een formeel voorgenomen project.

In de volgende tabel zijn, buiten de projecten die door de raad als groot project zijn aangemerkt, ook de andere lopende projecten opgenomen. In de kolom “reservering” wordt het totaal van de geraamde uitgaven weergegeven. Bij de grondexploitaties worden de uitgaven voornamelijk uit toekomstige grondopbrengsten gedekt. De verwachte uitgaven voor de andere projecten worden meestal door gemeentelijke middelen gedekt maar ook door bijdragen van derden zoals subsidies. Naast de totale reserveringen en kredieten, wordt in de tabel ook vermeld wat de tot op heden verrichte uitgaven per project bedragen. Hiermee wordt zichtbaar welk gedeelte van het krediet al is uitgegeven en welk gedeelte nog beschikbaar (en mogelijk heroverweegbaar) is. Om de tabel niet onnodig complex te maken is er voor gekozen om de bedragen niet uit te splitsen in de verschillende dekkingsbronnen, deze informatie wordt in de projectbladen voor de grote projecten wel op beknopte wijze inzichtelijk gemaakt in de taartdiagram “Wat mag het kosten?”.

Overzicht actieve projecten 2017 per programma met meerjarige kredieten:

Programma

Project omschrijving

Reservering

Krediet

Uitgaven t/m juli 2017

Leefbaarheid & Stedelijk Beheer

Herstructurering Dordt West

33.292.196

33.292.196

2.732.640

Totaal Leefbaarheid & Stedelijk Beheer

33.292.196

33.292.196

2.732.640

Jeugd en Onderwijs

Leerpark

41.118.568

41.118.568

40.450.072

Totaal Jeugd en Onderwijs

41.118.568

41.118.568

40.450.072

Economie, Sport & Cultuur

WDO Voorbereiding

10.770.000

10.770.000

6.147.702

Hofkwartier - Openbare ruimte

1.364.975

1.219.950

110.055

Visbrug

850.000

850.000

33.188

Dordtse Synode 2018 - 2019

1.000.000

1.000.000

70.193

Totaal Economie, Sport & Cultuur

13.984.975

13.839.950

6.361.138

Milieu & Duurzaamheid

Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB)

33.667.200

33.667.200

21.318.564

Totaal Milieu en Duurzaamheid

33.667.200

33.667.200

21.318.564

Verkeer & Vervoer

Dordtse Mijl - voorbereiding

668.500

668.500

134.127

Merwedestraat - Oranjelaan

15.842.908

15.842.908

5.382.013

Totaal Verkeer & Vervoer

16.511.408

16.511.408

5.516.140

Ruimtelijke Ordening & Wonen

Patersweg 1

264.020

264.020

226.324

Mijlweg / vd Wees Brandstofverkooppunt

406.371

406.371

363.157

Mijlweg - Nijverheidsstraat (vm ROGAM)

2.299.186

2.299.186

1.660.256

Grote Hondring 20

337.900

337.900

415.529

Iepenlaan

411.138

411.138

269.450

Blekersdijk/Vrieseweg

1.432.253

1.432.254

1.460.055

Noordendijk schoollocatie

1.283.414

1.283.415

1.112.157

Oudendijk (kassencomplex)

4.170.121

4.170.121

2.157.562

Amstelwijck

43.904.303

38.440.514

38.184.664

WDO, Zuidwesthoek DKIII

6.141.853

5.607.306

5.608.427

Dresselhuysstraat

122.459

122.459

122.459

WDO, Dordtse Kil IV

70.468.014

38.327.604

27.296.789

J. Nabererf/Minakrusemanerf

1.041.622

1.041.622

933.230

Wiardi Beckman plantsoen

573.562

573.562

629.692

Papeterspad complex

1.527.911

1.527.911

1.505.407

Gezondheidspark (GZP)

4.243.486

4.136.819

4.158.042

Amnesty internationalweg

50.397

50.397

26.073

Vogelplein/Sperwerstraat

956.635

956.635

673.945

Spuiboulevard 4-88

114.216

114.216

89.868

Uitgifte Drechtwerk B&S

2.785.512

2.785.512

1.687.355

Baanhoekweg 20 Brandstofverkooppunt

134.958

134.958

14.255

Troelstraweg 125

777.652

457.261

231.749

PO Vest

699.259

699.259

699.259

Reeweg Oost 123

1.531.623

1.531.623

1.532.946

Rijksstraatweg/Willemsdorp

498.258

448.172

442.671

Steegoversloot 38-40

1.242.273

1.123.226

1.123.226

Amstelwijck ten noorden van Kilweg

10.546.167

9.489.264

9.375.634

Zuidpolder

2.175.242

1.878.769

1.854.823

Kilkade 7

4.312.108

3.894.508

3.676.101

Leerpark GREX

44.876.038

44.876.038

35.648.491

Stadswerven

106.410.631

76.558.636

58.636.642

Totaal Ruimtelijke ordening & Wonen

315.738.582

245.380.676

201.816.237

totaal Generaal

454.312.929

383.809.998

278.194.791