Kadernota

Het startpunt voor de Begroting 2018 wordt gevormd door de Kadernota 2018. De Kadernota 2018 is vastgesteld met het volgende eindsaldo:

Bedragen × € 1.000

2018

2019

2020

2021

Eindsaldo Begroting 2017

€ 6-

€ 263

€ 2.000

€ 888

Autonome ontwikkelingen

€ 3.772

€ 3.104

€ 3.490

€ 3.887

Indexaties uitgaven

€ 2.304-

€ 2.260-

€ 2.238-

€ 2.243-

Indexaties inkomsten

€ 128

€ 128

€ 128

€ 128

Knelpunten

€ 4.307-

€ 4.392-

€ 4.517-

€ 4.517-

Administratief/technische wijzigingen

€ 2.151

€ 2.015

€ 1.997

€ 2.007

Uitgaven beperken

€ 600

€ 676

€ 776

€ 926

Inkomsten vergroten

€ 179

€ 208

€ 310

€ 413

Beleidswensen

€ 51-

€ 51-

€ 25-

€ 25-

Eindsaldo boekwerk Kadernota 2018

€ 163

€ 309-

€ 1.921

€ 1.465

Effect amendement "Rem op Dordtse hondenbelasting"

€ 10-

€ 10-

€ 10-

€ 10-

Eindsaldo Kadernota 2018

€ 153

€ 319-

€ 1.911

€ 1.455

Ten opzichte van het boekwerk is er sprake van een verschil. Dit is het gevolg van het aangenomen amendement "Rem op Dordtse hondenbelasting". Als gevolg van dit amendement wordt de hondenbelasting niet met de inflatie opgehoogd, waardoor de opbrengsten lager uitvallen, dan in het boekwerk van de Kadernota 2018 is opgenomen.

Zoals bekend moet in de jaarschijf 2022 een oplossing worden gevonden voor de wegvallende precario opbrengsten met betrekking tot kabels en leidingen voor een bedrag van € 6.0 miljoen.